Veri Kılavuzu

Bu CD'deki mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Mikro veri setlerinde yer alan değişkenlerin aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için "Meta veri" başlığı altında yer alan "Kayıt deseni" tablosundan yararlanabilirsiniz.

Mikro veri setinde, aylık ve yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı da bir değişken olarak yer almaktadır. Her çalışanın ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Amaca yönelik ürettiğiniz sonuçların (tabloların) kitleyi temsil edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. Yayın tabloları tam zamanlı çalışanlar için aylık ve yıllık ödemelerin gün düzeltmesi yapılarak hazırlanmaktadır. Düzeltme işlemi için kullanılan formüller Tablo-1'de gösterilmiştir. Ağırlıklandırma ve düzeltme işlemlerinin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için "Özet Tablo" bölümünde yer alan tablolar kullanılabilir. 

Kazanç Yapısı Araştırmasının tahmin boyutunda Türkiye ve bazı seçilmiş değişkenler için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre sonuçlar verilmektedir. Bu araştırma belirtilen tahmin düzeyi dışında sonuç alınmasına elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır. Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel kalitesinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı