Yöntem

Yöntem Tahmin Boyutu Nüfus Ağırlıkları

Aşağıda “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” Kadın/Hanehalkı veri setinden elde edilen ağırlıklı ve ağırlıksız olarak bazı tablolar sunulmaktadır:


Ağırlıklı ve ağırlıksız veriyle analizi yapılmış tablolar [13 KB]

Nitel Araştırma:

Nitel araştırma kapsamında derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi ve içerik analizi olmak üzere üç farklı yöntem kullanılmıştır. Derinlemesine görüşmeler kapsamında Ankara’da toplam 43 kişi ile derinlemesine ve yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleşmiştir. Bunların 10’u şiddete maruz kalmış ve destek almak üzere kurumsal başvuruda bulunmuş kadınlarla, 12’si uyguladıkları şiddet nedeniyle ceza almış erkeklerle, 21’i ise bu alanda kurumsal hizmet veren uzmanlar/meslek sahipleri ve idarecilerle çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilerek yapılmıştır. Uzmanlar/meslek sahipleri ve idareciler görevli mülki idare amirleri, farklı alanlarda görev yapan hukukçular, ilçe emniyet müdürlüklerinde Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler, farklı kurumlardan sosyal hizmet uzmanları, sosyolog, psikolog, sağlık çalışanı ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalışanlardır. Gerçekleştirilen 8 odak grup görüşmesi yaşları 25 ile 35 arası değişen genç erkekler ile yapılmış ve bu görüşmelerde yaş, eğitim durumu ve medeni durum dikkate alınmıştır. Eğitim düzeyi farklılaşması, lise ve üzeri eğitim ile lise altı eğitim olarak belirlenmiştir. Medeni durum farklılaşması ise birliktelik durumu ve evlilik süresi dikkate alınarak yapılmıştır (bekar birlikteliği olan/ bekar birlikteliği olmayan, 3 yıldan kısa süredir evli/3 yıldan uzun süredir evli).

Yukarı