Tarihçe

Kadına yönelik aile içi şiddet konusu dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de halen önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadın hareketinin çabaları sonucunda cinsiyete dayalı aile içi şiddet konusu kamuoyunun ve devletin gündeminde önemli bir sorun alanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu konuda özellikle yasal anlamda birçok çalışma yürütülmüş ve olumlu gelişmeler elde edilmiştir.

Kadının insan hakları engellerinden biri olan kadına yönelik şiddet konusunda yürütülmüş ülke çapında temsil niteliğine sahip kapsamlı ilk araştırma 2008 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”dır. 2014 yılında yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” ülke genelini temsil eden en geniş örneklemli ikinci araştırma olup, 2008 yılında gerçekleştirilmiş olan aynı isimli araştırmanın özellikle nicel aşaması açısından bir takip araştırması niteliği taşımaktadır. Bu araştırma, 2008 yılındaki araştırmadan bugüne kadar geçen süre içerisinde kadına yönelik şiddetle ilgili değişimi yansıtması açısından önem taşımaktadır. 2014 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadına yönelik şiddet ile mücadele eden paydaşların güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Araştırmada projenin tümünden sorumlu bir kilit uzman, nitel araştırmadan sorumlu bir kilit uzman ve nicel araştırmadan sorumlu bir kilit uzman olmak üzere üç kilit uzman ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün akademik personeli başta olmak üzere konuyla ilgili akademisyenler ve uzmanlar görev almışlardır.

Yukarı