Soru Kağıdı

Araştırma soru kağıdı Dünya Sağlık Örgütü’nün “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women” (Çoklu Ülke Kadın Sağlığı ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları) çalışmasının kullandığı soru kağıtları ve 2008 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” araştırmasında kullanılan soru kağıdı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Soru kağıdına, ülke ihtiyaçları doğrultusunda, özellikle yasal düzenlemeleri izlemeyi hedefleyen yeni sorular eklenmiştir.

 • Hanehalkı nüfusu ve hanelerin konut özellikleri,
 • Kadınların temel özellikleri, evlilik tarihçesi ve erken evlilikler,
 • Genel sağlık ve üreme sağlığı, çocukların davranış sorunları,
 • Kadınların eşleri veya birlikte oldukları erkeğin temel özellikleri ve davranış biçimleri,
 • Kadınların yaşamlarının herhangi bir dönemi ile görüşme öncesindeki son 12 aylık dönemde yakın ilişki içinde oldukları erkekler (eşi veya birlikte olduğu erkek (ler)) tarafından uygulanan fiziksel ve cinsel şiddet ile duygusal ve ekonomik şiddet/istismar,
 • Kadınların gebelik sırasında maruz kaldıkları şiddet,
 • Şiddet sonucu yaralanmalar ve tedavi,
 • Kadınların maruz kaldıkları ısrarlı takip davranışları,
 • Kadınların 15 yaşından sonra yakın ilişkide olduğu erkek(ler) dışındakilerden maruz kaldıkları fiziksel ve cinsel şiddet, duygusal şiddet/istismar,
 • Kadınların eğitim ve çalışma haklarının engellenmesi,
 • Kadınların çocukluk döneminde maruz kaldıkları cinsel istismar (15 yaş öncesi),
 • Toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddet konusunda kadınların tutumları,
 • Eşlerinin veya birlikte oldukları erkeklerin şiddetine maruz kalan kadınların aile içi şiddetle başa çıkma yöntemleri,
 • Şiddete yönelik hizmet veren kurum/kuruluşlara başvuru,
 • Kadınların evlilik ve şiddete ilişkin yasalardan haberdar olma durumu
Yukarı