Sınıflamalar

Ülke çapında, kır/kent ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması 1. Düzeyde veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yukarı