Kayıt Bilgileri

  • Seçilen hanehalkı sayısı: 15 084
  • Görüşme yapılan hanehalkı sayısı: 11 247
  • Hanehalkı cevaplama oranı: %83,9
  • Hanehalkında bulunan kadın sayısı: 13 310
  • Görüşme yapılan kadın kadın sayısı: 7 462
  • Kadın soru kağıdı cevaplama oranı: %83,3
Yukarı