Kapsam

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2014, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin büyüklüğü, içeriği, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en geniş kapsamlı ikinci araştırmadır. Araştırmanın kapsamı, Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerindeki hanehalklarıdır.

Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. Hanehalkı listesine hanede genellikle ikamet edenler ve araştırma öncesi gecesini orada geçirmiş olan ziyaretçiler yazılmıştır.

Kapsanan Kitle: Araştırma, seçilen hanelerde bulunan 15-59 yaş arası kadınlarla gerçekleştirilmiştir.

Yukarı