Veri Kılavuzu

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2014’e ait verilerin yer aldığı bu CD’de 2 adet veri seti yer almaktadır:

Hanehalkı değişkenleri

Hanehalkı üyeleri için cinsiyet
Hanehalkı üyeleri için bitirilen yaş
Hanehalkı üyeleri için eğitim durumu
Hanehalkı üyeleri için medeni durum
Konut özellikleri

Kadın Değişkenleri

Doğum tarihi
Bitirilen yaş
Çocuklukta yaşanılan yer
Anadil
Eğitim durumu
Çalışma durumu
Çalışılan sektör (kamu ya da özel)
Sosyal güvenlik
Çalışmama nedeni
Sağlık güvencesi
Mülk sahipliği
Maddi durum

Evlilik:

Medeni durum
Evlilik tarihçesi
Evlilik özellikleri: nikah türü, evlilik kararı, başlık parası, boşanma kararı
Kumalık

Genel Sağlık:

Genel sağlık değerlendirmesi
Son 4 hafta içinde yaşanan rahatsızlıklar
İntihar düşüncesi

Üreme Sağlığı:

Canlı doğum sayısı
Araştırma tarihi için gebelik
Gebeliği önleyici yöntem kullanımı
6-14 yaş arası çocuk sayısı
6-14 yaş arası çocuklar için psikolojik sorunlar

(Son) eş/ birlikte olduğu kişinin temel özellikleri:

Son eşin/ birlikte olduğu kişinin eğitim durumu
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin anadili
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin çalışma durumu
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin çalıştığı sektör
Sosyal güvenlik
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin çalışmama nedeni
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin alkol/ uyuşturucu/ kumar alışkanlığı
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin erkeğe fiziksel şiddet meyili
Son eşin/ birlikte olduğu kişinin başka bir kadınla ilişkisi
Kadının toplumsal cinsiyete ilişkin yönergelere katılma düzeyi

Kadının eşi/ birlikte olduğu kişi ile ilişkisi:

Eşin/ birlikte olunan kişinin kadına karşı davranışları
Ekonomik istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
Duygusal istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
Fiziksel istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
Cinsel istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
Gebelikte fiziksel şiddet
Eşin/ birlikte olunan kişinin veya kadının çocuğa fiziksel şiddeti

Yaralanmalar:

Şiddet sonucu yaralanma durumu
Yaralanma çeşidi ve zamanı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
Yaralanmaya ilişkin tedavi

Etki ve Mücadele:

Şiddet nedenine ilişkin algı
Çocukların şiddete tanıklık etme durumu
Fiziksel şiddet sonrası cinsel ilişkiye zorlanma durumu
Şiddete karşılık verme
Şiddete karşılık verme sonucu ilişki ve şiddetteki değişim
Şiddete maruz kalmanın başkalarına anlatılması
Şiddet nedeniyle evi terk etme ve eve geri dönme nedenleri
Şiddet nedeniyle evi terk etmeme nedenleri
Şiddete maruz kalan kişiler için hizmet veren kurumlara ilişkin bilgi
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvuru koşulları
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvuru sayısı
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvuru tarihi
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvuru sonuçları ve şiddete etkileri
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvuru sırasında verilen hizmetten memnuniyet
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvurma nedeni
Şiddet sonrası kurumlara/ kuruluşlara başvurmama nedeni

Yasalara, Kurumlara ve Tedbir Kararlarına İlişkin Bilgi ve Tedbir Kararlarının Uygulanması:

Hukuk kurallarına ilişkin bilgi
Koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin bilgi
Kurumlara yapılan başvurular sonucu alınan kararlar, uygulanması ve memnuniyet
Sığınma evine ilişkin bilgiler ve hizmetler
Sığınma evinde eş/ birlikte olunan kişi ve çocuklar ile iletişim ve memnuniyet
Sığınma evinde kalmanın şiddete olan etkisi

Eş/Birlikte Olunan Kişi Dışındakiler ile İlişkiler:

15 yaştan bu yana eş/ birlikte olunan kişi dışındakiler tarafından maruz kalınan fiziksel şiddet ve sıklığı
15 yaştan bu yana eş/ birlikte olunan kişi dışındakiler tarafından uygulanan cinsel şiddet ve sıklığı
15 yaştan sonra eş/ birlikte olunan kişi dışındakiler tarafından duygusal istismar/ şiddet ve sıklığı
15 yaştan sonra eş/ birlikte olunan kişi dışındakiler tarafından çalışmanın engellenmesi
Eş/ birlikte olunan kişi dışındakiler tarafından eğitimin engellenmesi
15 yaştan önce cinsel istismara uğrama durumu
Annenin eş/ birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete uğrama durumu ve kadının tanıklığı
Eşin/ birlikte olunan kişinin annesinin eş/ birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete uğrama durumu ve eşin/birlikte olunan kişinin tanıklığı
İlk cinsel ilişki yaşı ve deneyimi

Israrlı Takip:

Eş/ birlikte olunan kişi/ eski eş/ arkadaş/ tanımadığı bir kişi tarafından ısrarlı takip
Israrlı takip sonrası kurumlara/ kişilere başvuru ve sonuçları

Görüşmenin Sonlandırılması:

15 yaştan önce cinsel istismara uğrama durumu (kart yardımıyla)
Görüşme sonrası yorumlar
Görüşme sonrası hissedilenler
Görüşme güvenirliğinin görüşmeci tarafından değerlendirilmesi
Görüşme dili
Tercüman yardımı
Görüşmeci yorumları

Yukarı