• CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Bu CD’de yer alan bireysel (mikro) veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • CD’de yer alan veriler, ekonominin, toplumun sosyo-ekonomik yapısının anlaşılması ve bilimin ilerlemesi amaçlarına yönelik olarak yapılacak araştırmalar ve veri analizleri için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir amaçla kullanılması Türkiye İstatistik Kurumu’nun yazılı iznine tabidir.
  • Araştırma 2008 yılına ait olup, B grubu mikro veri setidir.
Yukarı