Yöntem Tahmin Boyutu Nüfus Ağırlıkları

Araştırma kapsamında niceliksel ve niteliksel saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Niceliksel Araştırma:

Niceliksel araştırma ulusal, kırsal ve kentsel yerleşim yerleri ile 12 NUTS1 bölgesi düzeyinde tahmin veren bir örnekleme tasarımına sahiptir. Bu örneklemin oluşturulmasında ağırlıklı, tabakalı, çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı benimsenmiştir. Ülke geneli 30 tabakaya ayrılmıştır. Bu 30 tabakada 378’i kent, 164’ü kır olmak üzere 542 küme ziyaret edilmiştir. Toplam 24,028 hane ile görüşülmesi hedeflenmiştir. Nihai olarak %88’lik bir cevaplama oranıyla (görüşmeye uygun haneler arasından) 17,168 hanehalkı görüşmesi, %86’lık bir cevaplama oranıyla da 12,795 kadın görüşmesi yapılmıştır.

Araştırmanın sorukağıdı Dünya Sağlık Örgütü’nün “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women” çalışması baz alınarak Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir.

Niceliksel araştırma ulusal, kırsal ve kentsel yerleşim yerleri ile 12 NUTS1 bölgesi düzeyinde tahmin veren bir örnekleme tasarımına sahiptir. Örnek hacmi hesaplanırken cevapsızlık oranları da dikkate alındığı için araştırmada ikame kullanılmamıştır.

Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden çok aşamalı örnek tasarımı gereği seçim olasılıkları kullanıldığından ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tespit edilecek nihai ağırlıklar birçok etmenin birleşiminden oluşmaktadır. Seçim olasılıklarının tersi alınarak başlangıç ağırlıkları hesaplanmıştır. Cevapsızlık düzeltmeleri yapılmıştır. Sonuç olarak hanehalkı ve kadın veri setlerinde kullanılan ağırlıklar örneklem görüşülen ağırlıksız hane ve kadın sayılarını vermektedir.

Niteliksel Araştırma

Niteliksel araştırma kapsamında ise derinlemesine ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Ankara, Samsun ve Mersin illerinde toplam 64 derinlemesine ve yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirmiştir. Bunların 15’i şiddete maruz kalmış kadınlarla, 8’i anne/kayınvalidelerle, 7’si şiddet uygulamış erkeklerle, 9’u şiddete uğrayan kadınlara tıbbi ve psikolojik destek veren doktor, hemşire, psikiyatrist, psikolog, sığınma evi koordinatörü olan uzmanlar ile, 11’i ise şiddete maruz kalanlara hukuki destek veren hakim, avukat, adli tıp uzmanı ve polislerle yapılmıştır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşu temsilcisi 7 kişi ve 7 imam ile de görüşülmüştür. Odak grup görüşmeleri dokuz farklı grupla gerçekleşmiştir: 1) Genç ve eğitimi lise ve üzeri, en az 3 yıllık evli erkek, 2) Genç ve eğitimi lise düzeyinin altında, en az 3 yıllık evli erkek, 3) Yaşlı ve eğitimi lise ve üzeri, en az 15 yıllık evli erkek, 4) Yaşlı ve eğitimi lise düzeyinin altında, en az 15 yıllık evli erkek, 5) Genç, eğitimi lise ve üzeri, bekar erkek, 6) Genç, eğitimi lise düzeyinin altında, bekar erkek, 7) Şiddet yaşayan kadınlara psikolojik ve sosyal destek veren uzmanlar, 8) Şiddet yaşayan kadınlara hukuksal destek veren uzmanlar, 9) Gazeteciler.

Yukarı