Kadına yönelik aile içi şiddet konusu dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de halen önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadın hareketinin çabaları sonucunda cinsiyete dayalı aile içi şiddet konusu kamuoyunun ve devletin gündeminde önemli bir sorun alanı olarak ele alınmaya başlamıştır. Bu konuda özellikle yasal anlamda birçok çalışma yürütülmüş ve olumlu gelişmeler elde edilmiştir. Ancak, kadına yönelik şiddet konusu, çalışılması ve çaba harcanması gereken bir konu olmaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda kapsamlı, güvenilir ve geçerli verilerin yetersiz bir düzeyde olması, şiddeti ele alan politikaların, stratejilerin ve programların geliştirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren bazı kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin bu konudaki veri eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaları olmasına rağmen, uzun zamandır kadına yönelik aile içi şiddet konusunda geniş kapsamlı ulusal veri elde edilememiştir.

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008, kadının insan hakları engellerinden biri olan kadına yönelik şiddet konusunda yürütülmüş ülke çapında temsil niteliğine sahip en kapsamlı ilk araştırmadır. 2008 yılında gerçekleştirilen araştırma, ICON-INSTITUT, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) ve BNB Danışmanlık tarafından yürütülmüştür. Araştırmada projenin tümünden sorumlu bir kilit uzman, niteliksel araştırmadan sorumlu bir kilit uzman ve niceliksel araştırmadan sorumlu bir kilit uzman olmak üzere üç kilit uzman ve yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün uzmanları görev almışlardır.

Yukarı