Kır-Kent
Hanehalkı
Referans kişi (hanehalkında görüşülen kişi)
Görüşmeye uygun kadın
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik fiziksel şiddet
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik cinsel şiddet
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik duygusal şiddet/istismar
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından kadına yönelik ekonomik şiddet/istismar
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) dışındakiler tarafından kadına yönelik fiziksel şiddet
Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) dışındakiler tarafından kadına yönelik cinsel  şiddet
Çocukluk döneminde cinsel istismar
Hanehalkı Refah Düzeyi
Yukarı