Araştırmanın soru kağıdı Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı soru kağıtları dikkate alınarak ülke ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

  • Hanehalkı nüfusu ve hanelerin konut özellikleri,
  • Kadınların temel özellikleri, evlilik tarihçesi,
  • Genel sağlık ve üreme sağlığı, çocukların davranış sorunları,
  • Kadınları eşleri veya birlikte oldukları kişinin/kişilerin temel özellikleri ve davranış biçimleri
  • Kadınların yaşamlarının herhangi bir dönemi ile görüşme öncesindeki son 12 aylık dönemde yakın ilişki içinde oldukları erkekler
  • Kadınların 15 yaşından sonra yakın ilişkide olduğu kişiler dışındakilerden maruz kaldıkları fiziksel ve cinsel şiddet,
  • Kadınların 15 yaşından önce yaşadıkları cinsel istismar,
  • Toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddet ve şiddet sonucu yaralanmalar,
  • Eşleri veya birlikte oldukları kişilerden şiddet gören kadınların aile içi şiddetle başa çıkma yöntemleri
Yukarı