Ülke çapında, kır/kent ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması 1. düzeyde veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yukarı