• Seçilen hanehalkı sayısı: 24 048
  • Görüşme yapılan hanehalkı sayısı: 17 168
  • Hanehalkı cevaplama oranı: %88
  • Hanehalkında bulunan kadın sayısı: 22 822
  • Görüşme yapılan kadın sayısı: 12 795
  • Kadın soru kağıdı cevaplama oranı: %86.1
Yukarı