Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması 2008, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin büyüklüğü, içeriği, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Araştırmanın kapsamı, Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerindeki hanehalklarıdır. Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. Hanehalkı listesine hanede genellikle ikamet edenler ve araştırma öncesi gece dahil, son 4 haftayı orada geçirmiş olan ziyaretçiler yazılmıştır.

Kapsanan kitle: Araştırma, hanede bulunan 15-59 yaş arası kadınlarla gerçekleştirilmiştir.

Yukarı