Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008’e ait verilerin yer aldığı bu CD’de 2 adet veri seti yer almaktadır:

Hanehalkı değişkenleri

- Hanehalkı üyeleri için cinsiyet
- Hanehalkı üyeleri için bitirilen yaş
- Hanehalkı üyeleri için eğitim durumu
- Hanehalkı üyeleri için medeni durum
- Konut özellikleri

Kadın değişkenleri

- Doğum tarihi
- Bitirilen yaş
- Eğitim durumu
- Çalışma durumu
- Çalışılan sektör (kamu ya da özel)
- Sosyal güvenlik
- Çalışmama nedeni
- Sağlık güvencesi
- Mülk sahipliği
- Maddi durum

Evlilik:

- Medeni durum
- Evlilik tarihçesi
- Evlilik özellikleri: nikah türü, evlilik kararı, başlık parası, akrabalık, boşanma kararı
- Kumalık

Genel sağlık:

- Genel sağlık değerlendirmesi
- Son 4 hafta içinde yaşanan rahatsızlıklar
- İntihar düşüncesi

Üreme Sağlığı:

- Canlı doğum sayısı
- Araştırma tarihi için gebelik
- Gebeliği önleyici yöntem kullanımı
- Gebeliği önleyici yöntem kullanımıyla ilgili erkeğin tutumu
- 6-14 yaş arası çocuk sayısı
- 6-14 yaş arası çocuklar için psikolojik sorunlar

Son eş/birlikte olunan kişinin özellikleri:

- Son eşin/birlikte yaşanan kişinin eğitim durumu
- Son eşin/birlikte yaşanan kişinin çalışma durumu
- Son eşin/birlikte yaşanan kişinin çalıştığı sektör
- Son eşin/birlikte yaşanan kişinin çalışmama nedeni
- Son eşin/birlikte yaşanan kişinin alkol/uyuşturucu kullanımı
- Kadının toplumsal cinsiyete ilişkin yönergelere katılma düzeyi

Kadının eşi/birlikte olduğu kişi ile ilişkisi:

- Ekonomik istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
- Duygusal istismar ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
- Fiziksel şiddet ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
- Cinsel şiddet ve sıklığı (son 12 ayda ve yaşam boyu)
- Gebelikte fiziksel şiddet

Yaralanmalar

- Şiddet sonucu yaralanma durumu
- Yaralanma çeşidi ve zamanı
- Yaralanmaya ilişkin tedavi

Etki ve mücadele

- Şiddet nedenine ilişkin algısı
- Çocukların şiddete şahit olma durumu
- Fiziksel şiddet sonrası cinsel ilişkiye zorlanma durumu
- Şiddete karşılık verme
- Şiddetin sağlığa etkisi
- Şiddete maruz kalmanın başkalarıyla paylaşımı
- Şiddet sonrası kurumlara/kişilere başvuru, memnuniyet ve başvuru nedeni
- Şiddete ilişkin yardım istememe nedenleri
- Şiddet nedeniyle evi terk etme ve geri dönme nedenleri
- Şiddet nedeniyle evi terk etmeme nedenleri

Değer deneyimler:

- 15 yaştan bu yana eş/birlikte olunan kişi dışında kişiler tarafından maruz kalınan fiziksel şiddet ve sıklığı
- 15 yaştan bu yana eş/birlikte olunan kişi dışında kişiler tarafından maruz ce uygulanan cinsel şiddet ve sıklığı
- 15 yaştan önce cinsel istimara uğrama durumu
- İlk cinsel ilişki yaşı ve deneyimi
- Annenin eş/birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete uğrama durumu ve kadının tanıklığı
- Eşin/birlikte olunan kişinin annesinin eş/birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete uğrama durumu ve bu kişinin tanıklığı
- Gelecekte şiddete uğrama durumunda yapılacak eylem

Görüşmenin sonlandırılması:

- 15 yaştan önce cinsel istimara uğrama durumu (kart yardımıyla)
- Görüşme sonrası hissedilenler
- Görüşme güvenirliğinin görüşmeci tarafından değerlendirmesi
- Görüşme dili
- Tercüman yardımı

Yukarı