Özet Tablolar

Veri setinin yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı da bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığını kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.


Özet Tablolar 2017 [72 KB]

Yukarı