Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (15+ yaş fert sayısı): 378 691

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 149 465

Yukarı