Kapsam

Coğrafi Kapsam: Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

Örnekleme Birimi: Hanehalkı İşgücü Araştırmasında örnekleme birimi adrestir.

Yukarı