Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (15+ yaş fert sayısı): 380 709

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 149 076

Yukarı