Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (15+ yaş fert sayısı): 389 035

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 149 615

Yukarı