Veri Kılavuzu

CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Ancak, mikro veri setlerinde yer alan değişkenler genel olarak detaylı çapraz tablolar üretilmek amacıyla değil, ekonometrik modelleme çalışmaları veya veri madenciliği gibi analizlerde kullanılmak üzere kullanıcılar ile paylaşılmaktadır. Veri setlerindeki değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altındaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mikro veri setinde “Bitirilen Yaş Grubu” değişkenine ilaveten “Bitirilen Yaş” değişkeni de yer almaktadır. Ancak, veri setine ilişkin ağırlıklandırma işlemi yaş grupları temel alınarak yapıldığından, mutlak yaş değişkeni üzerinden yapılacak çalışmalar tahmin üretmeye elverişli olmayacaktır. Verilen mutlak yaş değişkeni, yapılabilecek modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere veri setine eklenmiştir.

2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliğine tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni düzenlemeler gerektiğinden, her ayın ilk haftasını temel alan sabit referans haftası yerine, Eurostat tarafından öngörülen, yılın tüm haftalarının referans dönemi olarak dikkate alındığı sürekli bir yapıya geçilmiştir. İşsizlik ve iş aramayla ilgili ulusal ve uluslararası işgücü göstergelerindeki uygulama farklılığını ortadan kaldırmak amacıyla; iş arama süresi “son 3 ay” yerine, Eurostat’ ın iş arama kriteri olan “son 4 hafta” ile değiştirilerek uygulama farklılığının giderilmesi sağlanmıştır. Tahminler, 6 Aralık 2012 tarihli Büyükşehir Yasası’na göre belirlenen 2014 idari bölünüşü temel alınarak revize edilen kurumsal olmayan nüfus tahminlerine göre hesaplanmıştır. Dönemsel sonuçlar Türkiye, kent ve kır ayrımında verilirken, 2014 Ocak dönemi ile birlikte 2014 idari bölünüşü dikkate alındığında kır payının çok azalmasından dolayı sadece Türkiye bazında sonuçlar yayımlanmaya başlanmıştır. İşgücü istatistiklerinde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "Açıklamalar [143 KB] " linkinden ulaşılabilir.

Hanehalkı İşgücü Araştırmasında, anket tasarımı, alan uygulaması, iş arama süresi kriteri, projeksiyon ve idari bölünüş farklılıklarını yansıtan yeni düzenlemeler elde edilen göstergelerin 2014 yılı öncesindeki veri setleri ile farklılaşmasına yol açmış ve karşılaştırılabilirliğini ortadan kaldırmıştır. Kullanıcılara karşılaştırılabilir zaman serileri sağlayabilmek amacıyla istatistiksel ve ekonometrik yöntemlerle 2005 yılı Ocak ayına kadar temel işgücü göstergeleri geriye dönük olarak hesaplanmıştır. Temel işgücü göstergelerine ilişkin serilere buradan [95 KB] ulaşılabilir.

Veri setinde, yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle, işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Veri seti işgücü sorularının kapsamını oluşturan 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ait bilgileri içermektedir. İki bin beş yüz kişiden az gözlem değerlerinde örnek büyüklüğü güvenilir tahminler için yeterli değildir.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı