Yöntem

Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan Hanehalkı İşgücü Araştırmasını 1988 yılından beri, Uluslararası Çalışma Örgütü’nce belirlenen norm ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, 2004 yılından beri Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) standartları da takip edilmektedir.

Yukarı