Sınıflamalar

Hem istihdam halinde olanlar, hem de referans döneminde çalışmadığı halde daha önce bir işte çalışmış olanlar ekonomik faaliyet ve meslek durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Kullanılan sınıflamalara ait kod ve tanımlar aşağıda yer almaktadır.

Sınıflamalar [28 KB]

Yukarı