Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (15+ yaş fert sayısı): 393 822

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 150 057

Yukarı