Kapsam

Coğrafi Kapsam: Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

Örnekleme Birimi: Hanehalkı İşgücü Araştırmasında örnekleme birimi "adres (konut)" dir.

Yukarı