Kayıt Sayısı (fert sayısı): 502 426

15+ Yaş Kişi Sayısı: 379 742

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 146 055

Yukarı