CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Veri setlerindeki değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altındaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mikro veri setinde “Bitirilen Yaş Grubu” değişkenine ilaveten “Bitirilen Yaş” değişkeni de yer almaktadır. Ancak, veri setine ilişkin ağırlıklandırma işlemi yaş grupları baz alınarak yapıldığından, mutlak yaş değişkeni üzerinden yapılacak çalışmalar tahmin üretmeye elverişli olmayacaktır. Verilen mutlak yaş değişkeni, yapılabilecek modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere veri setine eklenmiştir.

12 yıllık zorunlu eğitime başlama yaşı  2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yaş olmuştur. Okula başlama yaşında yapılan bu değişiklikten dolayı Hanehalkı İşgücü Anketinde eğitimle ilgili olan 13-19 arasındaki sorular 5 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulmaya başlanmıştır.

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 12 yıllık (4+4+4) zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık süre üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1., 2., 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıf), üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9., 10., 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. Ortaokul ve lise ise, genel ve mesleki veya teknik olmak üzere iki kısımdır.

Veri setinde, yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle, işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları, 2004 ve sonrası için kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. düzey ve 2. düzey için de verilebilmektedir. Ancak, araştırmanın tahmin boyutu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey için kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı