Kayıt Sayısı (fert): 510 807

15+ Yaş Kişi Sayısı: 383 970

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 145 910

Yukarı