CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Veri setlerindeki değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altındaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mikro veri setinde “Bitirilen Yaş Grubu” değişkenine ilaveten “Bitirilen Yaş” değişkeni de yer almaktadır. Ancak, veri setine ilişkin ağırlıklandırma işlemi yaş grupları baz alınarak yapıldığından, mutlak yaş değişkeni üzerinden yapılacak çalışmalar tahmin üretmeye elverişli olmayacaktır. Verilen mutlak yaş değişkeni, yapılabilecek modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere veri setine eklenmiştir.

Hanehalkı işgücü araştırması meslek sınıflaması kodlamasında, 2012 yılında “Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması" ISCO 88 ve ISCO 08 birarada kullanılmış, 2013 yılından itibaren ise ISCO 08' in kullanımına geçilmiştir. 2012 yılı mikro veri setinde, istihdam edilenlere ait meslek kodları her iki sınıflamaya göre de verilmiştir. Bu sınıflamalara ilişkin meslek gruplarının dağılımları geçiş matrisi kullanılarak görülebilir.

ISCO 88 ve ISCO08 Geçiş Matrisi [139 KB]

Veri setinde, yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle, işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları, 2004 ve sonrası için kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. düzey ve 2. düzey için de verilebilmektedir. Ancak, araştırmanın tahmin boyutu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey için kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı