Kayıt Sayısı: 522 171

15+ Yaş Kişi Sayısı: 384 846

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 143 871

Yukarı