Kayıt Sayısı: 503 329

15+ Yaş Kişi Sayısı: 366 273

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 135 891

Yukarı