Kayıt Sayısı: 481 605

15+ Yaş Kişi Sayısı: 347 402

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 128 036

Yukarı