Kayıt Sayısı: 497 137

15+ Yaş Kişi Sayısı:
356 390

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 129 527

Yukarı