Bu kapsamda, iktisaden faal nüfus (işgücü), istihdam, eksik istihdam ve işsizlik ile ilgili son uluslararası standartlar (ILO, Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansı, 1982) doğrultusunda, işgücü değişkenlerini ve işgücünde zaman içinde olabilecek değişiklikleri daha doğru ölçebilmek ve uluslararası istatistiklerle kıyaslanabilirliği sağlamak amacıyla, 1988 yılında, anket her yönü ile gözden geçirilmiş ve yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.

Hanehalkı işgücü anketleri ile amaçlanan, kullanıcıların işgücü piyasasına farklı açılardan yaklaşmalarını mümkün kılacak değişkenlerin elde edilebileceği bir soru kağıdı oluşturmak, aynı zamanda işgücü piyasasında kullanılan kavram kargaşasına son vermek ve uluslararası karşılaştırmalara elverişli rakam elde edebilecek tanımları oluşturabilmektir.

Bu amaçla düzenlenen, Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında benimsenen temel tanım ve kavramların kullanıldığı bu serideki anketler, Ekim 1988'den itibaren her yılın Nisan ve Ekim aylarının pazartesi ile başlayıp pazar ile biten son haftası referans alınarak uygulanmış ve sonuçlar, Türkiye, kentsel ve kırsal yerler ayrımında yayınlanmıştır.

Ekim 1988'den Nisan 1994'e kadar HİA'nın her uygulamasında, Türkiye genelinde ikame prensibiyle 11 160 hanehalkı ile anket yapılmakta iken, Ekim 1994 HİA uygulamasında örnek tasarımı değiştirilmiş olup, bu uygulamadan itibaren ikame prensibinden vazgeçilip cevapsızlık uygulamasına geçilmesiyle, örnek büyüklüğü yaklaşık 15 000’e çıkartılmıştır.

Yukarı