Kayıt Sayısı: 490 040

15+ Yaş Kişi Sayısı: 349 864

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 126 704

Yukarı