2000 yılında hanehalkı işgücü anketinin; uygulama sıklığı, örnek büyüklüğü, tahmin boyutu, soru kağıdı gibi konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, mevcut seri ile karşılaştırma imkanını sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Bu yeni tasarım ile, tahminlerin duyarlılığının artırılması hedeflenmiştir. Yeni örnek tasarımında dönemlik (üç aylık) örnek büyüklüğü 23 000’e çıkartılmış ve bu tasarım ilk defa Ekim 1999 Hanehalkı İşgücü Anketi’nde kullanılmıştır.

2000 yılından itibaren, anketin alan uygulaması aylık olarak gerçekleştirilirken, 2000-2003 döneminde tahminler; üçer aylık dönemlerde Türkiye, kent ve kır için, yıllık olarak; Türkiye, kent, kır, yedi coğrafi bölge ve dokuz il merkezi için (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun) verilmiştir.

Anketin 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni örneklem tasarımı ile, bir hanehalkı dört dönem takip edilmektedir.

2000 yılında işgücü piyasasına ilişkin derlenen verileri zenginleştirmek amacıyla hanehalkı işgücü anketi soru kağıdına bazı sorular eklenmiştir. Bu sorulardan bazıları informal sektör istihdamı konusundadır.

Yeni seride yapılan bir diğer değişiklik ise, 2000 yılına kadar 12 ve daha yukarı yaştakiler için verilen sonuçların, 2000 yılından itibaren 15 ve daha yukarı yaştakiler için verilmeye başlanmasıdır.

Yukarı