Kayıt Sayısı: 472 837

15+ Yaş Kişi Sayısı: 338 132

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 121 622

Yukarı