Sözleşme

CD’de yer alan mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.

CD’de yer alan mikro verinin kullanım esasları Veri Klavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.

CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu ve Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması kaynak olarak belirtilmek zorundadır.

CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.

CD'de yer alan veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.

Yukarı