SınıflamalarCoğrafi: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (Düzey 1)

Meslek: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08)’in aşağıdaki linkte verilen ikili başlıkları altında alınmıştır.

Meslek_sınıflama [11 KB]

Eğitim:
Bireylerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına (ISCED, 2011) uygun olarak sınıflandırılmıştır.

İşteki durum: İstihdam edilen ve daha önce bir işte çalışmış olanlar, Uluslararası İşteki Durum Sınıflamasına (ICSE,1993) uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

Yukarı