Kayıt Deseni

2015 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Veri Seti Yapısı

Kayıt Deseni [400 KB]

Yukarı