Özet Tablolar

Mikro veri seti kullanılarak yıllık sonuçların hesaplanmasında, Türkiye genelinin açıklanabilmesi için genişletilmiş katsayı dikkate alınmalıdır. Her hanenin ve her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Temel değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.
Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.


En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı, 2014 [26 KB]

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre hanelerde İnternet erişim imkanı, 2014 [27 KB]

Hanelerde kullanılan İnternet bağlantı türleri, 2014 [26 KB]

Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre bilgisayar ve Internet kullanım oranı, 2014 [31 KB]

Son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürüttükleri faaliyetler, 2014 [26 KB]

İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, 2014 [26 KB]

Yukarı