Kayıt Deseni


2014 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Veri Seti Yapısı

Kayıt Deseni [82 KB]

Yukarı