Veri Seti

Mikro veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan CSV formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak noktalı virgül (;) kullanılmıştır. Mikro veri seti, paket programlara aktarılırken “Dosya” (File) menüsü altından “Aç” (Open) veya “Verileri İçe Aktar” (Import) alt menüleri kullanılabilir.


HANE_2013.CSV [1169 KB]

FERT_2013.CSV [5477 KB]

COCUK_2013.CSV [1536 KB]

Yukarı