Kayıt Bilgileri

Kayıt Sayısı (toplam fert): 43 369

(16-74) Yaş Kişi Sayısı: 30 139

(6-15) Yaş Çocuk Sayısı: 7 900

(74<fert<6) Yaş Kapsam Dışı Fert Sayısı: 4 635

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 14 302

Yukarı