Sınıflamalar


Coğrafi:
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (Düzey 1)
Kent-Kır


Meslek: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08)’in aşağıdaki linkte verilen başlıklar altında verilmiştir.

Meslek_sınıflaması [31 KB]


Eğitim: Bireylerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına (ISCED,1997) uygun olarak sınıflandırılmıştır.


İşteki durum: İstihdam edilen ve daha önce bir işte çalışmış olanlar, Uluslararası İşteki Durum Sınıflamasına (ICSE,1993) uygun olarak sınıflandırılmaktadır.Yukarı