Kapsam

Coğrafi kapsam: Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

Kentsel kesim: 20 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri KENT olarak tanımlanmıştır.

Kırsal kesim: 20 000 ve daha az nüfuslu yerleşim yerleri KIR olarak tanımlanmıştır.

Kapsanan Kişiler: Türkiye sınırları dahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerindeki hanehalklarıdır. Kurumsal nüfus olarak tanımlanan okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kapsanmamıştır. Ayrıca nüfusu toplam nüfusun %1’ini geçmeyecek şekilde yeterli (küçük köyler, oba, mezra v.b) örnek hane sayısına ulaşılamayacağı düşünülen yerleşim yerleri kapsam dışı bırakılmıştır.

Araştırmanın metodolojisi 16 – 74 yaş fertleri kapsamak olsa da bu yıl ilk defa 06-15 yaş grubu çocuklar da kapsama alınmıştır.

Yukarı