Kayıt Deseni2013 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Veri Seti YapısıKayıt Deseni [107 KB]

Yukarı