Amaç

Bu araştırmanın amacı; bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesidir.
Bilgi toplumunda son yıllarda meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri anlamak, bu konuda uygulanan politikaları takip etmek gibi nedenlerle büyük önem kazanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri, TÜİK tarafından Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin AB üye ülkeleri istatistik ofisleri ve OECD ile yakın işbirliği içerisinde geliştirdiği model soru kağıdı yardımıyla AB regülasyonlarına uygun olarak 2004 yılından itibaren (2006 yılı hariç) düzenli olarak yıllık periyotlarda gerçekleştirilmektedir.

Yukarı